Pædagogisk dag om fortælling

Merlin og drengEt tilbud til pædagog- og lærerkollegier: Fortæl for børnene –og gør undervisningen eventyrlig.

Hvis du vil have, at dine børn skal udmærke sig – fortæl dem eventyr. Hvis du vil have, at de skal blive enestående dygtige – fortæl dem endnu flere eventyr’ (Albert Einstein)

En dag med fortælling, samtale, undervisning i tolkningsmodeller, fortælleøvelser og flere former for kreativ udfoldelse.

Vi tager udgangspunkt i eventyret ’Den lille hvide Kat’. Det beskriver Esben Askepusters meget mærkelige og mageløse udviklingsproces. Han har fået en vanskelig opgave: At være tro mod sig selv og gå sin egen vej – mod normerne, på tværs af de gængse veje, blot med en kat som ’førerhund’. Han bliver helt i sit eget livseventyr, vinder prinsessen – og bliver hel.

I eventyr kastes lys over heltens ressourcer og livsmuligheder, og de aktiverer herved vore egne potentialer. Den indsigt og inspiration vi får her, kan vi give videre til børnene. De får billeder på, hvordan livet kan leves, og mod til at blive helten i deres eget liv.

Arbejdsmetode
I vil få en indføring i eventyrets symbolsprog (iflg. C.G. Jung) og blive præsenteret for eventyrformlen, et tolkningsredskab til eventyr og myter.

Vi vil lave fortælleøvelser, som aktiverer vore indre billeder, og derefter vil vi eksperimentere med, hvordan de kan udtrykkes:
Mundtlige fortællinger - Drama, leg og kropsudtryk - Musik og sang - Tegning og illustrationer

Disse temaer laver vi som gruppearbejde, hvor I vælger det kreative udtryk, I vil arbejde med.

Udtalelse
  Efter en pædagogisk dag på Grydemoseskolen, Espergærde, lød det fra en af lærerne: ”Det er den bedste skoledag, jeg har haft i mange år.” ”Det var en både lærerig og inspirerende dag”, sagde en anden af lærerne efter 4 timer med oplæg, gruppearbejde og kreativ opførelse.