St. St. Blicher - fællessange og fortællinger

Ligesom i dag skulle man på Blichers tid helst leve i København for at blive regnet for noget. Men Blicher levede det meste af sit liv i Jylland og hans digtning er knyttet til den jyske udkant. Han blev derfor betragtet som lidt aparte, men det forhindrede ham ikke i at skrive fantastiske fortællinger og fine digte.
Blicher

”De tre Helligaftener”
Denne fortælling fra Blichers ”Røverhistorier” er en humoristisk historie med dramatiske begivenheder, som topper på tre helligaftener, påske-, pinse- og juleaften.

Fortællingen foregår på Blichers hjemegn ved Aunsbjerg Herregård på den vidtstrakte hede syd for Viborg.
Den er skrevet om folket for folket. Når Blichers historier stadig kan læses og fortælles, skyldes det hans psykologiske realisme, som gør personerne tidløse.

Blichers store fortællinger fra 1820’erne er senere blevet anerkendt som nogle af dansk litteraturs største noveller.

Blichers sange
Fortællingen suppleres med Blichers sange, der der ud over den fine naturlyrik indeholder folkelige og eksistentielle problemstillinger. Vi ledes igennem tekster og musik af Jesper Moesbøl, som er tidligere højskoleforstander og nuværende undervisningskonsulent i Kulturministeriet.